Με αφορμή ένα κείμενο στο βιβλίο της Γλώσσας της Β’ Δημοτικού που αναφερόταν στα παραδοσιακά παιχνίδια, αποφασίσαμε να τα γνωρίσουμε καλύτερα. Έτσι, οι μαθητές της Β’ τάξης, ρώτησαν τους γονείς τους, τον παππού και τη γιαγιά τους για τα παιχνίδια που έπαιζαν παλιά. Τα παρουσίασαν στην τάξη, τα ζωγράφισαν και με τη συνδρομή των δασκάλων της Φυσικής Αγωγής τα έπαιξαν στο προαύλιο. Ήταν μια ευκαιρία για ομαδικό παιχνίδι, ανάπτυξη συνεργασίας και ευγενούς άμιλλας ανάμεσα σε μαθητές διαφορετικών τμημάτων της σχολικής μονάδας.

 

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, στις αίθουσες της σχολικής μονάδας, αναρτήθηκαν κανόνες ομαλής συνύπαρξης των μαθητών μεταξύ τους, που οι ίδιοι πρότειναν και συμφώνησαν να τηρούν.

Οι κανόνες στο Δημοτικό σχολείο έχουν σημαντική σημασία για τη διαμόρφωση ενός οργανωμένου, ασφαλούς και αποδοτικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Οι κανόνες είναι σημαντικοί στη διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος, όπου οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους και να επικοινωνήσουν με τους εκπαιδευτικούς τους.

Σελίδα 1 από 19