Ημερίδα Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών

Στο σχολείο μας στις 23 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία Ημερίδα Ενημέρωσης  από τον Προϊστάμενο Επιστημονικής Καθοδήγησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Θεόδωρο Μπαρή και τους Σχολικούς Συμβούλους: κ. Νικόλαο Μάνεση, κ. Παναγιώτη Καραγιάννη, κ Ηρακλή Αγγελόπουλο και κ. Άννα Κοτρώτσου για τα διδακτικά αντικείμενα της Γλώσσας, των Μαθηματικών , των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής, σύμφωνα με τα Νέα Προγράμματα Σπουδών.

Την ημερίδα παρακολούθησαν  εκπαιδευτικοί από τα Δημοτικά Σχολεία 2οΠαραλίας, Μιντιλογλίου, Βραχναιίκων, Καρεΐκων, Λάππα, Λουσικών, Λακόπετρας.