Ημερολόγιο Διδακτικών Επισκέψεων Μαρτίου

  • Παρασκευή 3 Μαρτίου  ? Δ΄ τάξη, Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας.
  • Τετάρτη 15 Μαρτίου ? Γ΄ τάξη, Θεματικό Πάρκο Μυθολογίας (ΑΒΕΞ).
  • Πέμπτη 16 Μαρτίου ? Ε΄ τάξη, Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στο Γλαύκο και Κέντρο Πληροφόρησης στο Μονοδένδρι.
  • Παρασκευή 17 Μαρτίου ? Α΄- Β΄ τάξη, Θέατρο Επίκεντρο.
  • Δευτέρα 27 Μαρτίου ? Ε1 τάξη, Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας.
  • Τρίτη 28 Μαρτίου ? ΣΤ΄ τάξη, Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στο Γλαύκο και Κέντρο Πληροφόρησης στο Μονοδένδρι.
  • Παρασκευή 31 Μαρτίου ? Ε2 τάξη, Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας.