Εξοικείωση του τμήματος Ε1 με τις Νέες Τεχνολογίες

Στην κατεύθυνση της εξοικείωσης με τις Νέες Τεχνολογίες οι μαθητές – μαθήτριες της Ε΄1 τάξης , την Παρασκευή 22/02/2019 έλαβαν μέρος σε μια online  ψηφιακή γραπτή εξέταση  της Δ΄ ενότητας του διδακτικού αντικειμένου της Ιστορίας: « Το Βυζάντιο και οι γειτονικοί λαοί» .

Οι υπηρεσίες δικτυακού μοντέλου αποθήκευσης δεδομένων  (αποθηκευτικό νέφος) που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του παραπάνω επαναληπτικού , παρέχουν τη δυνατότητα για συλλογή και  καταγραφή εξειδικευμένης και συναφούς με το εξεταζόμενο  θέμα πληροφόρησης (π.χ. επίδοση σε κάθε ερώτηση, ή σε τμήμα διδασκόμενης ύλης). Παράλληλα οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου της επίδοσής τους , καθώς και των  κεκτημένων γνώσεων.
 

RSS Feed Υπουργείου Παιδείας

Οι Επισκέπτες μας

7.png7.png1.png4.png2.png
Σήμερα:18
Αυτόν τον μήνα:921
Συνολικά:77142