ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ 2021-22

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΤΑΞΗΣ 2021-22

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 α του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α 25) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Φωτοτυπία του Βιβλιαρίου Εμβολίων (η 1η σελίδα με τα στοιχεία του μαθητή και οι σελίδες με τα εμβόλια)του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α 25).

β. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.).

γ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.(Φωτοτυπία α. ΔΕΗ ή β. ΔΕΥΑΠ ή γ. οποιοσδήποτε άλλος λογαριασμός μαζί με εκκαθαριστικό εφορίας)

Συνιστάται, οι Διευθυντές/τριες των Σχολικών Μονάδων όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές/τριες σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρθρο 5 ΠΔ 79/2017 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4559/2018 (Α 142).

δ. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό(Θα σταλεί από το Νηπιαγωγείο).

Σημ. Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο του σχολείου 2610670322 και ώρες 9.00-12.00,από 1-3-21 ως & 19-3-21

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

RSS Feed Υπουργείου Παιδείας

Οι Επισκέπτες μας

1.png1.png0.png3.png9.png5.png
Σήμερα:62
Αυτόν τον μήνα:1896
Συνολικά:110395