Μεταφορά ωραρίου για τη γιορτή λήξης

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την υπ?αριθμ.29/06-06-2017 ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, η οποία βασίζεται στο Π.Δ.201/1998,άρθρο 13,παρ.4, καθώς και την υπ?αριθμ.Γ4/353/2-8-90 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, την Τετάρτη 14/06/2017, οι μαθητές δε θα προσέλθουν το πρωί στο σχολείο, γιατί θα γίνει μεταφορά ωραρίου στις επτά και μισή το απόγευμα (19:30) προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τελική εορτή αποχαιρετισμού της ΣΤ΄ τάξης.