Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, στις αίθουσες της σχολικής μονάδας, αναρτήθηκαν κανόνες ομαλής συνύπαρξης των μαθητών μεταξύ τους, που οι ίδιοι πρότειναν και συμφώνησαν να τηρούν.

Οι κανόνες στο Δημοτικό σχολείο έχουν σημαντική σημασία για τη διαμόρφωση ενός οργανωμένου, ασφαλούς και αποδοτικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Οι κανόνες είναι σημαντικοί στη διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος, όπου οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους και να επικοινωνήσουν με τους εκπαιδευτικούς τους.

Σελίδα 1 από 54