Συλλογή τροφίμων

Το Μαραγκοπούλειο Δημοτικό Σχολείο Βραχναιίκων συγκέντρωσε τρόφιμα με τη βοήθεια των Γονέων και κηδεμόνων προκειμένου να ενισχύσει τις δράσεις της «Ομάδας Αλληλεγγύης» του συλλόγου Α.Σ.Τ.Ο. Εκπρόσωποι του συλλόγου Α.Σ.Τ.Ο ήρθαν στο σχολείο μας την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 για να παραλάβουν τα τρόφιμα που συγκεντρώσαμε. Ευχαριστούμε τους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για την πολύτιμη στήριξη και προσφορά τους.