Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας ως Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Ο όρος «εκφοβισμός και βία στο σχολείο» (schoolbullying) χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση, κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά, με σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από συμμαθητές τους, εντός και εκτός σχολείου.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ενημέρωσης αναφορικά με το ζήτημα στην ανάπτυξη υγιών σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές μας και την ευαισθητοποίησή τους, κάθε τμήμα της σχολικής μας μονάδας αφιέρωσε κάποιες διδακτικές ώρες, σε δράσεις (συζήτηση, εικαστική δημιουργία, βιβλιοπαρουσιάσεις, παρακολούθηση ταινιών) που αφορούν στο σχολικό εκφοβισμό.