Όλοι μαζί ερευνούμε και ανακαλύπτουμε τα «μυστικά» του κόσμου?

         Σήμερα 18/01/2016 στο πλαίσιο του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών και της διερεύνησης της γνώσης μέσα από την πειραματική διαδικασία , οι μαθητές ?μαθήτριες των Στ΄ τάξεων του σχολείου μας  συμμετείχαν ενεργά στην παρατήρηση και υλοποίηση πειραμάτων  που ετοίμασαν και παρουσίασαν εκπαιδευτικοί του Ε.Κ.Φ.Ε. Πατρών στο χώρο του σχολείου μας.

         Η πρόσκληση των ειδικών επιστημόνων έγινε στηριζόμενη στην άποψη ότι επιθυμούμε ένα σχολείο «ανοικτό» που θα διευρύνει τους ορίζοντες των παιδιών.

        Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι μαθητές προσέγγισαν βιωματικά   έννοιες όπως : ενέργεια? θερμοκρασία ?θερμότητα-ηλεκτρομαγνητισμός ? φως  κ.α.

                                                              Και μια έκπληξη?..

            Πείραμα με Υγρό Άζωτο (κίνδυνοι και η χρησιμότητά  του στην επιστήμη)

«?Αν υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο η ενεργός συμμετοχή είναι αναγκαία, με όλη την έννοια της λέξης, αυτό είναι το πεδίο στο οποίο διδάσκεται η πειραματική διαδικασία?

J. Piaget