«Μαθητές εν δράσει…»

Με στόχο την γνωστική ανάπτυξη και ευαισθητοποίηση των μαθητών-μαθητριών της Β΄ Τάξης του σχολείου μας σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού και τέχνης, δημιουργήσαμε μια σχολική εφημερίδα σε ψηφιακή μορφή, στο πλαίσιο υλοποίησης πολιτιστικού προγράμματος. Μέσα από την συμπλήρωση ψηφιακών ερωτηματολογίων οι μαθητές αποφάσισαν τον τίτλο, τις δράσεις, καθώς και τον τρόπο ανάπτυξης των θεμάτων που εμπεριέχονται στον εφημερίδα. Η δράση υλοποιήθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της ψηφιακά και από απόσταση, ενώ ολοκληρώθηκε δια ζώσης. Οι μαθητές-μαθήτριες σας παρουσιάζουν το αποτέλεσμα της συνολικής τους προσπάθειας.

ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΤΕΛΙΚΟ Page 01