“Δράσεις για τον εορτασμό των διακοσίων χρόνων από την Επανάσταση του 1821”

Εικόνα1 Η ΣΤ3΄τάξη του σχολείου μας, συμμετέχοντας στις “ Δράσεις για τον εορτασμό των διακοσίων χρόνων από την Επανάσταση του 1821”, στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων ή σχετικών γνωστικών αντικειμένων, ασχολήθηκε με το θέμα:

«Τα κάστρα και ο ρόλος τους στην επανάσταση του 1821- Το κάστρο του Σαραβαλίου, Αχαΐας».

Στόχος της παραπάνω δράσης ήταν να έρθουν σε επαφή οι μαθητές /τριες της ΣΤ΄ τάξης, μέσω του μαθήματος της Ιστορίας που διδάσκονται, με την τοπική ιστορία και ειδικά με τα γεγονότα που συνδέονται με την επανάσταση του 1821 σε σχέση με τα κάστρα της περιοχής. Συγκεκριμένα, ασχολήθηκαν με το κάστρο του Σαραβαλίου. Μέσω της συμμετοχής τους ανέπτυξαν συνεργατικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, άσκησαν τη δημιουργική τους σκέψη σκέφτηκαν κριτικά και αξιοποίησαν ψηφιακά εργαλεία.

Ήταν μια ενέργεια που έλαβε χώρα την περίοδο που οι σχολικές μονάδες παρείχαν εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αυτό δυσκόλεψε αλλά αποτέλεσε και πρόκληση για την ομάδα των μαθητών, που μέσω έρευνας, συζήτησης, συνεργασίας και αξιοποίησης της τεχνολογίας, ολοκλήρωσαν επιτυχώς το έργο τους!