Πρόσκληση προς τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών

 Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, όπως παρευρεθούν την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου, στις 20:00 στην αίθουσα  εκδηλώσεων του σχολείου μας, για μια ενημέρωση ? συζήτηση για διάφορα θέματα σχετικά με τη λειτουργία της σχολικής μας μονάδας.  Η παρουσία όλων σας κρίνεται απαραίτητη