Προγραμματισμός Επισκέψεων Νοεμβρίου

  • Πέμπτη 10 Νοεμβρίου, Γήπεδο Απόλλων, Τάξη: Ε'
  • Δευτέρα 14 Νοεμβρίου, Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Τάξη: Γ'
  • Παρασκευή 18 Νοεμβρίου, Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Τμήμα: Δ1΄
  • Δευτέρα 21 Νοεμβρίου, Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Τμήμα: Δ2΄
  • Δευτέρα 21 Νοεμβρίου, Κ.Π.Ε. Ακράτας Τάξη: Ε΄