Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας τάξης υποδοχής: Πλένω τα Χέρια μου

Αφορμή στάθηκε ένα χαρτόνι που ήταν αναρτημένο στον τοίχο της τάξης με κανόνες υγιεινής του σώματος «πλένουμε τα χέρια μας πριν και μετά το φαγητό πριν και μετά τη χρήση τουαλέτας» και η συζήτηση που ακολούθησε.

 Οι μαθητές της ΣΤ' τάξης έφτιαξαν με τη βοήθεια των δασκάλων τους το παρακάτω τραγούδι!