Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας ΣΤ' τάξης: Βοήθα με να σε βοηθώ, άφοβα να ζούμε στο σχολειό

Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ολοένα και πιο έντονο το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας.  Αν και στο δικό μας σχολείο, το φαινόμενο αυτό δεν είναι ακόμα τόσο έντονο, εντούτοις κατά καιρούς μας έχουν απασχολήσει κάποια περιστατικά που πιστεύουμε ότι αφορούν το θέμα αυτό.  Ειδικότερα στις τάξεις της ΣΤ΄ υπήρξαν κάποια περιστατικά όπου μαθητές έλυναν τα «προβλήματά τους» με τη χρήση βίας είτε σωματικής είτε ψυχολογικής. 

Ειδικότερα όσον αφορά το τελευταίο έχουμε να σημειώσουμε ότι αιτία αυτών είναι η προκατάληψη που έχει κάποια ομάδα παιδιών απέναντι σε μαθητές που διαφέρουν από αυτούς είτε ως προς τη φυλή (τσιγγανόπαιδες) είτε ως προς την καταγωγή (Αλβανοί). Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό.